Bu lông Neo đá

Bu lông Neo đá

* Bu lông neo đá/ Rock Bolts tiêu chuẩn DIN, ANSI, ISO....
* Cấp bền / Grade: 4.8; 5.8; 6.8;  8.8...
  • Đặc điểm nổi bật
  • Thông số kỹ thuật
  • Tài Liệu
* Cấp bền / Grade: 4.8; 5.8; 6.8;  8.8.....
* Quy cách / Size: M12 - M30 
* Chiều dài / Length: L = 0.5m - 6 m 
* Bảo vệ ăn mòn / Surface treatments:

- Hàng nhờ / Plain 
- Xi đen / Black oxide 
- Mạ kẽm nhúng nóng / Hop dip galvanize

ROCK BOLTS